Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím políčka vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti bart.sk s. r. o., IČO: 36593966.

Súhlasím s poskytnutím osobných údajov treťej osobe za účelom kontaktu a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však do 6 mesiacov. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä: poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné, svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla spoločnosti, právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Táto stránka používa súbory cookies za účelom poskytnutia čo najvyššej úrovne služieb pre našich návštevníkov. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ súhlasíte s ich použitím.