Podmienky

Ak si v budúcnosti chceme dať milovaný brunch v obľúbenej reštaurácii, či chceme využiť služby fotografa, ktorého obdivujeme, je nevyhnutné im teraz pomôcť. Môže sa totiž stať, že v dôsledku dopadov vírusu COVID-19, budú musieť niektorí svoju prevádzku na trvalo zatvoriť alebo svoju živnosť ukončiť. Mnohé podniky a živnostníci sa správajú zodpovedne a svoje služby dočasne neponúkajú. Bohužiaľ, ich záväzky v podobe nájmu, miezd zamestnancov, či iné účty, nepočkajú.

S cieľom pomôcť miestnym prevádzkam a živnostníkom preklenúť obdobie poznačené negatívnymi ekonomickými dopadmi na podnikateľské prostredie, sa spoločnosť bart.sk v spolupráci s Košice IT Valley rozhodli založiť platformu pridemneskor.sk.

  1. Iniciatíva pridemneskor vznikla na nevyhnutnú dobu potrebnú na odstraňovanie ekonomických následkov ochorenia COVID-19. Trvanie tejto doby určujú členovia platformy, ktorí sú oprávnení kedykoľvek ukončiť činnosť platformy. Za platformou stojí spoločnosť bart.sk v spolupráci s Košice IT Valley.

  2. Platforma pridemneskor.sk vystupuje v pozícii sprostredkovateľa a umožňuje prostredníctvom zakúpenia voucheru na budúce služby podporiť lokálnych podnikateľov a živnostníkov (ďalej ako „poskytovatelia“).

  3. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si zakúpi voucher na budúce služby prostredníctvom stránky www.pridemneskor.sk. Voucher na budúce služby môže zákazník využiť najskôr po otvorení prevádzky poskytovateľa a najneskôr do 31.decembra 2020.

  4. Zákazník si je vedomý, že vzhľadom na celospoločenskú neistú situáciu spojenú s hrozbou vírusu COVID-19, stráca právny nárok na plnenie predmetu voucheru, ak po odvolaní mimoriadneho stavu poskytovateľ ukončí svoju podnikateľskú činnosť a uzavrie prevádzku.

  5. Poskytovatelia sa vyplnením dotazníka zaväzujú urobiť všetko pre to, aby službu vyplývajúcu z predmetu voucheru dodali.

  6. Poskytovatelia sú zodpovední za kvalitu a rozsah služby vyplývajúcej z predmetu voucheru a za plnenie všetkých práv zákazníka vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Platforma pridemneskor.sk nezodpovedá za kvalitu plnenia voucheru, za škody vzniknuté porušením právnych alebo iných predpisov zo strany poskytovateľov, čo zákazník berie na vedomie.

  7. Platforma pridemneskor.sk si vyhradzuje právo uprednostniť žiadosti poskytovateľov, ktorí z dôvodu preventívnych opatrení uzavreli svoju kamennú prevádzku a ich podnikateľská činnosť je výrazne obmedzená. Platforma pridemneskor.sk si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť žiadosti poskytovateľov, predovšetkým tých, ktorí dokážu rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť elektronicky.

  8. Platforma pridemneskor.sk je dobrovoľníckou aktivitou a jej členovia nemajú z tejto aktivity žiaden zisk.

  9. Nakladanie s osobnými údajmi a ich ochrana v rámci činnosti platformy sa riadi príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v platnom a účinnom znení, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a inými aplikovateľnými právnymi predpismi.

Táto stránka používa súbory cookies za účelom poskytnutia čo najvyššej úrovne služieb pre našich návštevníkov. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ súhlasíte s ich použitím.